Dzień nauczyciela 2018

 Drukuj 

 

 

"Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać" - M. Twain

 

Obraz może zawierać: kwiat, roślina i przyroda

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej do wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty kierujemy słowa szczerego uznania i szacunku a także wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu pięknego, ale jakże trudnego powołania - kształcenia dzieci i młodzieży.

Z okazji święta składamy Wam serdecz

ne życzenia: dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów!