Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

ogłasza konkurs  na stanowisko

zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

 

 

 

 

 

Szczegółowe warunki konkursu.(doc)