„Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia”
już po raz szósty


          W dniach 15 -17  maja 2013 r. w Rynie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. W poszukiwaniu pieniędzy”. Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Olsztyńska Wyższa Szkołą Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz ASPHER, EcoQUIP i Prometiq. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas objął patronat honorowy nad konferencją.

 

logo_uj  san gl d  logo aspher 2    Nowy obraz  EcoQUIP - logotyp  logo_ameryka    logo.owsiiz 

 

 

           Konferencja składała się z dwóch części. Pierwszą stanowiły jednodniowe  warsztaty, których adresatami byli  przede wszystkim zarządzający placówkami ochrony zdrowia. W tym roku warsztaty poświęcone zostały zamówieniom publicznym. Celem warsztatów było pokazanie innowacyjnego podejścia do zamówień publicznych, które pozwalają na otrzymanie produktów doskonałej jakości, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Przedstawiono również przykłady jednostek, które zdecydowały się wdrożyć prezentowane rozwiązania.

          Druga część konferencji - obrady plenarne - trwały dwa dni i obejmowały szeroki zakres tematyczny. Problematyka rozważań obejmowała m. in. zarządzanie strategiczne i operacyjne,  zasady finansowania usług zdrowotnych, zarządzanie zasobami ludzkimi. Dużo czasu poświęcono na dyskusję nad problemami przedstawionymi przez prelegentów, ale również pytaniami postawionymi przez prowadzących: „Gdzie są pieniądze?” w Organizacji oraz jej otoczeniu.

          W konferencji wzięło udział prawie 100 osób, wśród nich przedstawiciele władz samorządowych, kadra zarządzająca publicznymi i niepublicznymi placówkami medycznymi, pracownicy naukowi zajmujący się zarządzaniem i ekonomią ochrony zdrowia. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych mediów.