Konferencja naukowa "Wybrane zagadnienia z reumatologii,
rehabilitacji i ortopedii dziecięcej" w Szpitalu w Ameryce

 

Uczestnicy konferencji

 

W dniu 22 listopada 2013 r. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce odbyła się konferencja naukowa, której tematem były Wybrane zagadnienia z reumatologii, rehabilitacji i ortopedii dziecięcej. Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo pediatryczne, Oddział Warmińsko – Mazurski, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Problemami Zdrowotnymi „Nasza Ameryka”.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania interesujących wykładów znakomitych specjalistów:

•         lek. med. Teresa Kołcun – Penkowska - Leczenie chorób reumatycznych u dzieci - farmakologia i  rehabilitacja

•         lek. med. Anna Dembińska - Rola  towarzystwa SOSORT w leczeniu skolioz

•         lek. med. Dorota Michałowska - Diagnostyka, etiologia i klasyfikacja skolioz

•         lek. med. Anna Dembińska - Wytyczne leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych wg zaleceń SOSORT 2011       

•         dr n. med. Robert Butkiewicz - Analiza wyników leczenia skolioz idiopatycznych z użyciem systemu derotacji szczytowej VCM

•         Marcin Wiktorowicz, mgr Krzysztof Pycko - Metoda FITS w leczeniu skolioz

Tematyka konferencji wzbudziła duże zainteresowanie, wzięło w niej udział ponad 80 osób, głównie lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, ortopedzi, chirurdzy, rodzinni, obecni byli również fizjoterapeuci.