"Holistyczne ujęcie rehabilitacji dzieci i młodzieży"

 

7.11.08

 

 

7 listopada w Olsztynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Holistyczne ujęcie rehabilitacji dzieci i młodzieży”. Organizatorami spotkania byli: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce oraz Dziecięce Sanatorium Ortopedyczne „Pioniersk z Obwodu Kaliningradzkiego – partnerzy projektu pn. Stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci w wieku 4 – 14 lat współfinansowanego przez Unię Europejską.    

 

 

Wykłady wygłoszone podczas spotkania dotyczyły szerokiego zakresu tematyki rehabilitacyjnej a zwłaszcza schorzeń kręgosłupa, dziecięcego porażenia mózgowego oraz bocznych schorzeń kręgosłupa. Poruszono także aspekty rehabilitacji psychologiczno – społecznej dzieci i młodzieży.

W spotkaniu uczestniczyli specjaliści rehabilitacji, ortopedii, neurologii, fizjoterapii oraz pedagodzy z Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego.

Część konferencji poświęcona została podsumowaniu współpracy polsko – rosyjskiej w ramach realizowanego projektu. Omówiono kluczowe zadania projektu, osiągnięte rezultatu a także rozmawiano na temat dalszych wspólnych przedsięwzięć.

Przypomnijmy, że projekt, którego celem było stworzenie w Pioniersku centrum rehabilitacyjnego wyposażonego w nowoczesny sprzęt medyczny i wykwalifikowany personel, realizowany jest przez placówki od marca 2007 r.

W tym czasie partnerzy projektu: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce i Federalna Instytucja Państwowa Dziecięce Sanatorium Ortopedyczne „Pioniersk” Federalnej Agencji Ochrony Zdrowia i Rozwoju Społecznego, 07.11.08Obwód Kaliningradzki, zorganizowali wiele konferencji naukowych i seminariów, podczas których zidentyfikowano główne problemy związane z rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci w wieku 7-14 lat z przygranicznych rejonów Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Specjaliści ze Szpitala w Ameryce opracowali i wdrożyli nowoczesne metody rehabilitacji medycznej a także pomogli w przygotowaniu nowoczesnej bazy leczniczej w Pioniersku o powierzchni ponad 600 metrów kwadratowych..

Jednym z kluczowych przedsięwzięć projektu był trzytygodniowy turnus rehabilitacyjny dla 50-osobowej grupy dzieci z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w nowopowstałym ośrodku, który zorganizowano na przełomie lipca i sierpnia br.