Personel się kształci, zyskają pacjenci

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny rozpoczął realizację kolejnych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Tym razem fundusze wykorzystane zostaną na podniesienie kwalifikacji personelu placówki.

eog_szkolenia

W ramach programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych, Szpital zorganizuje 2 cykle szkoleń: dla lekarzy i fizjoterapeutów oraz dla kadry zarządzającej. Wartość obu projektów to ponad 60 tys. Euro.

Projekty realizowane będą równolegle. Planowany termin zakończenia to sierpień 2009.Projekt pn: Rozwój kadry zarządzającej w szpitalach Obwodu Kaliningradzkiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego skierowany jest do kadry zarządzającej średniego szczebla. Jego celem jest poprawa umiejętności zarządczych personelu poprzez rozwój  kompetencji w obszarze zarządzania i przywództwa w opiece zdrowotnej.

Szkolenia w ramach projektu odbywać się będą w comiesięcznych cyklach dwudniowych.  Będą odnosić się do szerokiego spektrum zagadnień dotyczących zarządzania i przywództwa. Obejmować będą umiejętności z zakresu podstaw systemów ochrony zdrowia, podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, pracy w grupie, twórczego myślenia oraz zarządzania jakością. Realizowane będą w oparciu o zajęcia  warsztatowe, pozwalające na praktyczne opanowanie prezentowanych treści.
W projekcie udział weźmie kadra zarządzająca średniego szczebla ze szpitala w Ameryce - 10 osób oraz ze szpitala w Pioniersku - 10 osób.
Dzięki udziałowi w projekcie, uczestnicy spotkań  zdobędą specjalistyczną wiedzę, która umożliwi im bycie bardziej efektywnymi menedżerami, ale również będą mieli możliwość nawiązania współpracy z zagranicznymi menedżerami  oraz wymiany doświadczeń w rozwiązywaniu problemów z dziedziny zarządzania .

Projekt pn: Współczesne metody kinezyterapii skierowany jest z kolei do personelu medycznego. Uczestniczyć w nim będą lekarze i fizjoterapeuci z Obwodu Kaliningradzkiego i Regionu Warmii i Mazur.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez przeszkolenie ich w zakresie nowoczesnych metod kinezyterapii, m.in.: metody NDT Bobach, Vojty, PNF, Ilizarowa, Mc Kenzie oraz Kinesiotapingu.
W projekcie uczestniczyć będzie osiemnastoosobowa grupa fizjoterapeutów i lekarzy ze Szpitala w Ameryce oraz 6 osobowa grupa fizjoterapeutów z Pionierska.
Realizacja projektu będzie opierać się na cyklu szkoleń składającym się z dwudniowych spotkań, łączących zajęcia teoretyczne z warsztatami praktycznymi oraz analizą studium przypadków.
Planowane jest wydanie publikacji zawierającej materiały szkoleniowe.

Realizowane projekty to kolejny etap współpracy Szpitala w Ameryce z Sanatorium Ortopedycznym w Pioniersku (Obwód Kaliningradzki, Rosja). W ubiegłych latach placówki realizowały projekt, którego celem było stworzenie w Pioniersku centrum rehabilitacyjnego, wyposażonego w nowoczesny sprzęt medyczny i wykwalifikowany personel. W tym czasie partnerzy projektu zorganizowali wiele konferencji naukowych i seminariów, podczas których zidentyfikowano główne problemy związane z rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci w wieku 7-14 lat z przygranicznych rejonów Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Specjaliści ze szpitala w Ameryce opracowali i wdrożyli nowoczesne metody rehabilitacji medycznej a także pomogli w przygotowaniu nowoczesnej bazy leczniczej w Pioniersku.

- Wspaniałe rezultaty projektu w postaci wymiany pacjentów oraz wiedzy, metod i sposobów leczenia a także nawiązana współpraca międzyregionalna utwierdziła nas w przekonaniu o wielkiej wartości wspólnej realizacji przedsięwzięć w różnych obszarach – mówi Roman Lewandowski, dyrektor Szpitala w Ameryce. – Obecnie widzimy potrzeby kontynuowania dalszej współpracy z partnerem rosyjskim w zakresie szkolenia naszych specjalistów medycznych i kadr zarządzających nie tylko w Polsce czy Rosji, ale również we wiodących ośrodkach europejskich. W bieżącym roku planujemy złożenie wspólnego projektu do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 na program profilaktyki dzieci zagrożonych deformacjami kręgosłupa w obszarach o utrudnionym dostępie do specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej w Regionie Warmińsko-Mazurskim i Obwodzie Kaliningradzkim – dodaje Lewandowski.