Różnicowanie astmy oskrzelowej
 
 
 

Konf. 25.04.2009

 
W dniu 25 kwietnia 2009 w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce odbyło się spotkanie naukowe pn „Różnicowanie astmy oskrzelowej”. W spotkaniu wzięli udział lekarze alergolodzy, pulmonolodzy, dermatolodzy, laryngolodzy, pediatrzy oraz lekarze rodzinni z regionu.
 
Astma oskrzelowa jest chorobą układu oddechowego znaną od dawna. Po alergicznym nieżycie nosa jest ona najczęstszą chorobą alergiczną występującą u dzieci. Jest również najczęstszą chorobą przewlekłą wieku dziecięcego.
 
 

 

Wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie astmyjest bardzo ważne i decyduje o jej dalszym leczeniu. Z tego też powodu temat różnicowania astmy zainspirował organizatorów do organizacji spotkania naukowego o tej tematyce.
 
Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów znakomitych specjalistów: prof. dr hab. Jerzego Kruszewskiego – konsultanta krajowego ds. alergologii, dr n. med. Mamerta Milewskiego, dr n. med. Doroty Sands, dr n. med. Krystyny Romańskiej-Gockiej.
 
Spotkanie zakończyło się bardzo miłym akcentem: występem olsztyńskiego Chóru Lekarzy MEDICI PRO MUSICA pod dyrekcją Bogusława Palińskiego.
 
 

Chor1

Jak co roku, również i tym razem, konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 100 lekarzy specjalistów z regionu Warmii i Mazur.