Szpital w Ameryce wśród laureatów konkursu Polskiej Nagrody Jakości

 

18 września 2009 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, Komitet Polskiej Nagrody Jakości, w którego skład wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego, wyłonił laureatów i wyróżnionych Nagród Zespołowych XV edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. W kategorii organizacje publiczne – służba zdrowia, średnie organizacje, laureatem został Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.

 

 

- Zdobycie nagrody głównej to dla nas ogromy sukces - mówi Dyrektor Szpitala, Roman Lewandowski - świadczy o tym, iż Szpital w Ameryce poprzez realizację ustalonej strategii sprawnie zarządza swoimi zasobami i procesami, a zarządzanie przez jakość oparte na analizie potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz na ciągłym podwyższaniu jakości oferowanych usług jest skuteczne. Dowodem na to są nie tylko wysokie wskaźniki satysfakcji pacjenta, ale również oceny niezależnych, zewnętrznych organizacji, którym Szpital wielokrotnie się poddawał.

- Zarządzanie strategiczne w Szpitalu jest wspierane poprzez odpowiednie zarządzanie operacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, wiedzą – mówi Katarzyna Walkowiak, specjalista ds. marketingu.  ‑Dużą rolę odgrywa tu wysoki poziom informatyzacji szpitala, m.in. Zintegrowana Karta Wyników (ang. Balanced Scorecard), system CRM, program do elektronicznego obiegu dokumentów, budżetowania oraz program usprawniający liczenie jednostkowych kosztów leczenia pacjentów.

 

Polska Nagroda Jakości jest przyznawana corocznie organizacjom i firmom, które wdrażają nowoczesne koncepcje zarządzania przez jakość (TQM), prezentują wysoką jakość usług oraz produkcji wyrobów. Jest to prestiżowe wyróżnienie dla zaangażowanych i świadomych przedsiębiorstw oraz instytucji, które dbają o satysfakcję pracowników i klientów, dzięki czemu tworzą przyjazne miejsca pracy o wysokiej kulturze organizacyjnej i doskonałej jakości oferowanych usług. Kryteria oceny wzorowane są na Europejskiej Nagrodzie Jakości, a firmy nagradza się za stosowanie światowych standardów jakości w następujących obszarach:

· przywództwo (zaangażowanie i inspiracja kierownictwa instytucji),

· polityka i strategia (kierunki strategii i ich realizacja),

· zarządzanie ludźmi (wykorzystanie potencjału ludzkiego firmy),

· zasoby (analiza zasobów finansowych, materiałowych oraz technologii),

· procesy (zarządzanie procesami wewnątrz firmy wpływającymi na wzrost jakości wyrobów i usługi),

· satysfakcja klientów (rezultaty zaspokajania potrzeb klientów),

· satysfakcja pracowników (relacje personelu i kierownictwa firmy)

· wpływ na otoczenie (ocena w oczach opinii publicznej, podejście do ochrony środowiska, oszczędności zasobów naturalnych oraz współpracy z lokalną społecznością),

· efekt końcowy (osiągnięcia firmy w stosunku do założonych celów w zakresie całokształtu jego rozwoju).

 

Aby móc ubiegać się o PNJ Szpital musiał przedstawić własną ocenę działalności (samoocenę), opartą o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Następnie pozytywnie przeszedł wszystkie etapy selekcji przeprowadzanej przez przeszkolonych ekspertów i sędziów Komitetu PNJ. Ostatnim i jednocześnie najważniejszym z etapów była wizyta ekspertów PNJ, która odbyła się w Szpitalu w dniach 6 i 7 sierpnia br. Celem wizyty była weryfikacja samooceny. Analizie poddano m.in. stosowane w Szpitalu praktyki jakościowe (procedury) oraz wdrożone systemy zarządzania jakością.

Za wdrażaną konsekwentnie koncepcję zarządzania przez jakość Szpital w Ameryce został już wielokrotnie doceniony. W latach 2004-2005 został dwukrotnie wyróżniony w konkursie regionalnym w kategorii: „Doskonałość w zarządzaniu” a w roku 2006 otrzymał nagrodę główną w Warmińsko-Mazurskiej Nagrodzie Jakości, w roku 2007 otrzymał wyróżnienie w XIII edycji konkursu PNJ w kategorii organizacje publiczne, służba zdrowia.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce to specjalistyczna placówka udzielająca świadczeń medycznych w zakresie kompleksowej rehabilitacji Dzieci i młodzieży oraz leczenia chorób alergicznych i układu oddechowego. Rocznie przyjmuje ponad 5500 pacjentów.