„ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W SŁUŻBIE ZDROWIA „

eog_szkolenia

 

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce wspólnie z Państwowym Dziecięcym Sanatorium Ortopedycznym "Pioniersk", z Obwodu Kaliningradzkiego  realizuje obecnie projekt współfinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy za pośrednictwem Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych.Operatorem Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk.

Projekt ma na celu  podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności  posługiwania się systemami zarządzania jakością w ochronie zdrowia wśród pracowników szpitala z woj. warmińsko-mazurskiego oraz szpitala z Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój ich kompetencji w obszarze jakości w opiece zdrowotnej oraz nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów z dziedziny zarządzania jakością. Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu cyklu spotkań i szkoleń zorganizowanych dla kadry bezpośrednio zaangażowanej w podnoszenie jakości w obu szpitalach w okresie 15 lipiec -30 wrzesień 2010r. Szkolenia  obejmują szerokie spektrum zagadnień dotyczących zarządzania jakością, tworzenia dokumentacji, audytów wewnętrznych oraz bezpieczeństwa informacji. Realizowane są w formie zajęć o charakterze teoretycznym i praktycznym, pozwalających na praktyczne zastosowanie poznanych treści. Zadaniem uczestników jest  usprawnianie zarządzania jakością podległymi im komórkami organizacyjnymi, a przez to – poprawa zarządzania jakością całymi szpitalami.

 
 
 

logo_am_i_rus

 

 

IMG_5019IMG_5023IMG_5026