„Konsolidacja działań — budowanie stabilnego partnerstwa w powiecie olsztyńskim”
- debata powiatowa w Marózie

 

 2012-03-16 12 22 45

 

Dnia 16 marca 2012 roku w Marózie  odbyła się  powiatowa debata pn. „Konsolidacja działań – budowanie stabilnego partnerstwa w powiecie olsztyńskim”. W debacie wzięli udział  przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce wraz z dyrektorem Romanem Lewandowskim, który w krótkiej prezentacji przedstawił działalność szpitala.

 

Głównym tematem debaty była prezentacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie olsztyńskim i identyfikacja aktualnych problemów środowiska a także pokazanie dobrych praktyk .

Ważnym elementem spotkania było podpisanie porozumienia o przystąpieniu powiatu olsztyńskiego do projektu „Zintegrowani niepełnosprawni — rozwój sieci organizacji Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych”.

Podpisane porozumienie to dla naszego Powiatu deklaracja współpracy i wymiany doświadczeń, a także podejmowanie wspólnych działań w realizacji projektów oraz podejmowanie inicjatyw w miarę aktualnych potrzeb osób niepełnopsrawnych.

Organizatorami debaty byli: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „ Zintegrowani niepełnosprawni”, Starosta Olsztyński, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku.