Dyrektor Roman Lewandowski uhonorowany Odznaką
„Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"

 

 

Podczas Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które odbyło się 30 maja 2012 roku w uczelnianym centrum konferencyjnym, Roman Lewandowski, dyrektor naszego Szpitala, został uhonorowany Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie".

 

Szpital współpracuje z  Uniwersytetem od wielu lat, między innymi poprzez organizację konferencji i to zarówno z Wydziałem Nauk Medycznych, jak i Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Ponadto  w  okresie od listopada 2010 do  czerwca 2012 na terenie Szpitala funkcjonowała Klinika i Katedra Rehabilitacji Wydziału Nauk Medycznych.

 

Wreczanie

Zdj. Wręczenie Odznaki