Kłęby dymu nad Szpitalem w Ameryce …


cw poz2

 

 

 

Kilkudziesięciu strażaków i dziesięć zastępów straży pożarnej brało udział w ćwiczeniach przeciwpożarowych, które odbyły się 22 września br.  na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.

 

- Ćwiczenia miały ma celu sprawdzenie działania szpitalnego systemu przeciwpożarowego: sprawdzenie istniejących zabezpieczeń oraz skuteczność procedur, dotyczących np. działań  personelu w sytuacjach awaryjnych czy  współdziałania z jednostkami ratowniczymi w przypadku zagrożenia  –mówi Roman Lewandowski, dyrektor Szpitala w Ameryce.

A wszystko to w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz  personelu naszej placówki.

Przeprowadzona symulowana akcja gaszenia pożaru przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze powiatu olsztyńskiego rozpoczęła się  przed godziną 10, gdy w jednym z pomieszczeń zajmowanych przez przyszpitalną szkołę wybuchł pożar, który szybko się rozprzestrzenił  i zagroził sąsiednim pomieszczeniom w budynku.  Na miejsce zdarzenia przyjechały jednostki straży pożarnej, które natychmiast rozpoczęły działania gaśnicze.

Przeprowadzono ewakuację pacjentów i personelu szpitala znajdujących się w miejscu zagrożenia do tzw. strefy bezpieczniej. W trakcie ćwiczeń strażacy przeprowadzili pozorację ewakuacji na noszach osób poszkodowanych  i udzielili im pierwszej pomocy. Po zakończeniu ćwiczeń pożarowych strażacy zwiedzili placówkę celem zapoznania się z warunkami pożarowymi obiektu.

W sumie w ćwiczeniach brało udział 10  jednostek: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Miejskiej PSP z Olsztyna oraz OSP z Olsztynka, Maniek, Elgnówka, Pawłowa oraz Waplewa.  Akcją dowodził st. kpt. Jarosław Ciemiński  – z-ca dowódcy JRG nr 2
w Olsztynie.

Celem ćwiczeń było przygotowanie pracowników Szpitala do zapanowania nad paniką, emocjami i stresem oraz wyrobienie odpowiednich nawyków i zachowań w przypadku zagrożenia pożarowego, by w przypadku prawdziwego zagrożenia nie narazić nikogo na utratę życia lub zdrowia.

Dla strażaków wspomniane  ćwiczenia były źródłem informacji m.in.  nt.  dróg dojazdowych  czy zaopatrzenia wodnego Szpitala oraz jego systemu monitoringu.

Zdaniem organizatorów, jak i uczestników akcji, przeprowadzany alarm pożarowy przebiegał w sposób skoordynowany, zgodniez wcześniej przygotowanymi założeniami i procedurami.

 

 

cw poz3 cw poz4
cw poz7 cw poz8