Realizacja projektu pn „Zapewnienie wysokiej jakości  usług dla obywateli
poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce” dobiega końca

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce kończy realizację projektu pod nazwą: „Zapewnienie wysokiej jakości  usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce”, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2010.
Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Wartość projektu to 864 054,04 zł , Szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 734 445,92 zł.

 

logotypy projekt

 

Przedmiotem projektu jest unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce celem zapewnienia sprawnej organizacji wewnętrznej oraz kompleksowej i efektywnej obsługi pacjentów placówki.

Dzięki realizacji projektu wyremontowano i wyposażono serwerownię, zakupiono serwer wraz z osprzętem, zakupiono także sprzęt  komputerowy oraz gruntownie zmodernizowano szpitalny system informatyczny części białej (medycznej), co pozwoliło na wprowadzenie takich aplikacji jak: e-recepta,
e-rejestracja, e-zdrowie, dokumentację wraz z podpisem elektronicznym.

Wprowadzone aplikacje pozwoliły na poprawę jakości obsługi pacjentów, a także zwiększenie efektywności pracowników placówki. Nowoczesne rozwiązania usprawniły obieg dokumentów poprzez użycie podpisu elektronicznego, co znacznie skróciło czas obsługi pacjenta.

Zmodernizowane oprogramowanie zapewnia także kompatybilność z portalem Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ, umożliwiającym m.in. prowadzenie bezpłatnych indywidualnych kont zdrowotnych pacjentów.