Szpital w Ameryce  będzie się rozbudowywał
by pomagać dzieciom z małych miast i wsi

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce oraz Dziecięce Ortopedyczne Sanatorium „Pioniersk” z Obwodu Kaliningradzkiego rozpoczęły realizację kolejnego partnerskiego projektu finansowanego ze środków UE.

Celem projektu jest przeprowadzenie przesiewowych badań diagnostycznych wśród uczniów z małych miast i wsi województwa warmińsko-mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego oraz zapewnienie im specjalistycznej pomocy medycznej.

LPR logo

Pod koniec września przedstawiciele Szpitala w Ameryce i  Sanatorium w Pioniersku spotkali się aby ustalić szczegóły realizacji projektu pn.„Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi”.

spotkanie ws projektu

Spotkanie partnerów projektu. NNa zdjęciu od lewej: Ekaterina Gurinowicz – koordynator projektu, Krystyna Klucewicz – menadżer projektu, Roman Lewandowski – dyrektor Szpitala w Ameryce, Aleksander Strelnikow – Uczestnik projektu Sanatorium w Pioniersku, Aleksander Jefimov – dyrektor Sanatorium w Pioniersku, Inessa Jefimov –obserwator, Anna Dembińska - ekspert medyczny

 

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 -2013. Wartość całkowita projektu wynosi ponad 3,1 mln EURO, z czego 2,9 mln euro to dotacja UE. Wartość inwestycji w Szpitalu w Ameryce to 2 023 300, 55 euro, kwota dofinansowania – 1 821 651,43 euro.

Realizacja projektu przewidziana jest na dwa lata, a jego zakończenie planowane jest na wrzesień 2014 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie przesiewowych badań diagnostycznych przez międzynarodowe zespoły medyczne przy użyciu nowoczesnego sprzętu na grupie 8500 dzieci w wieku szkolonym w obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim, mających na celu określenie zaburzeń wad postawy i skolioz a także innych schorzeń narządu ruchu wśród dzieci. Dzieci wymagające rehabilitacji zostaną skierowane na leczenie do rodzimych placówek. Dzieci z regionu warmińsko-mazurskiego do Szpitala w Ameryce, a dzieci z obwodu kaliningradzkiego do sanatorium w Pioniersku.

Podstawą skutecznej diagnostyki i profilaktyki jest odpowiednia baza diagnostyczno- lecznicza, dlatego jej rozwój w organizacjach partnerskich jest jednym z głównych celów projektu. W ramach projektu w Szpitalu w Ameryce powstanie dwukondygnacyjny obiekt, w którym zlokalizowany zostanie oddział stacjonarny dla dzieci oraz dział fizjoterapii wyposażony w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i diagnostyczny. Szpital zyska ponad 1200 m2 bazy leczniczej dla pacjentów skierowanych na leczenie wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa.

Obiekt zostanie wyposażony w specjalistyczny sprzęt służący do rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, wykorzystywany w hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii.

Kluczowym elementem będzie zaadoptowanie do lokalnych warunków w Polsce i w Rosji oraz wdrożenie nowoczesnych metod leczenia zaburzeń postawy ciała i skolioz.

Projekt zakłada również podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego stron partnerskich, organizację warsztatów szkoleniowych i konferencji międzynarodowych, wymianę doświadczeń z czołowymi światowymi placówkami rehabilitacyjnymi. Ponadto, w ramach projektu zostaną wydane publikacje na temat najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu diagnozowania, zapobiegania i leczenia zaburzeń postawy oraz skolioz.

T

 

o już szósty partnerski projekt Szpitala w Ameryce oraz sanatorium w Pioniersku, które od kilku lat ściśle współpracują. Poprzednie zakończyły się sukcesem: „Stworzenie Międzynarodowego Centrum Rehabilitacyjnego dla dzieci w wieku 7-14 lat o ograniczonych możliwościach”, :Rozwój kadry zarządzającej w szpitalach Obwodu Kalinigradzkiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, „Współczesne metody kinezyterapii”, „Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu rehabilitacji pomiędzy ośrodkami z Polski i Obwodu Kaliningardzkiego”, „Zarządzanie jakością w służbie zdrowia”.