Co nowego w „Programie profilaktyki wad postawy
i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi”

 

współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

 

W okresie maj – czerwiec 2013 międzynarodowa ekipa przebadała około 1000 dzieci, głównie z powiatu węgorzewskiego i gołdapskiego. Uczestnicy badania otrzymali już wyniki za pośrednictwem swoich szkół.

 

 

Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zarówno szkól, jak i rodziców, którzy pytają o szczegóły badań oraz dziękują nam za podjęcie problemu zdrowotnego jakim są wady postawy u dzieci.

 

W okresie przerwy wakacyjnej będziemy się przygotowywać do kolejnych wyjazdów, liczymy, ze chęć udziału w badaniu zadeklarują kolejne szkoły. Planujemy, ze w nowym roku szkolnym udział w badaniach wezmą placówki z powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, , giżyckiego, pasłęckiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego, kętrzyńskiego, ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, szczytnowskiego, piskiego.

 

 

LPR logo