Zintegrowany Informator Pacjenta już dostępny


Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ udostępnił swoim pacjentom najnowsze przedsięwzięcie Narodowego Funduszu Zdrowia – Zintegrowany Informator Pacjenta.  ZIP, bo tak w skrócie nazywany jest nowy portal, to inicjatywa adresowana wyłącznie do Pacjentów.

Dzięki Zintegrowanemu Informatorowi Pacjenta można  prześledzić przebieg swojego leczenia: każdą wizytę u lekarza rodzinnego lub specjalisty, każdy pobyt w szpitalu, wystawione recepty na leki refundowane, rehabilitację, pobyt w sanatorium. ZIP poinformuje ile to wszystko kosztuje, czyli na co zostały wydatkowane pieniądze ze składek zdrowotnych.zipW Zintegrowanym Informatorze Pacjenta można znaleźć również wiele informacji na temat samego funkcjonowania służby zdrowia – jakie placówki mają podpisaną umowę z NFZ, w jakim czasie przyjmują pacjentów, ile się czeka nie niektóre świadczenia medyczne.

Konto można otworzyć w WM OW NFZ w Olsztynie, Delegaturach w Elblągu i Ełku oraz Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Iławie.

Zachęcamy Państwa do korzystania z Informatora . Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj .

 

Żródło: www.nfz-olsztyn.pl