Szpital nie udziela rekomendacji dla sprzętu firmy HARMEDY

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce informuje, że jako instytucja medyczna nie dokonywał nigdy oceny urządzeń masujących firmy Harmedy, a tym samym nie udzielał rekomendacji dla w/w sprzętu.

Rekomendacji dla sprzętu udzielił indywidualnie w 2011 roku pracownik Szpitala prof. UWM dr n. med. Ireneusz M. Kowalski (obecnie nie będący już pracownikiem placówki).

 

Wobec powyższego Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny, nie mając możliwości przeprowadzenia badań sprzętu oraz potwierdzenia jego właściwości leczniczych, nie udziela referencji dla sprzętu masującego sprzedawanego przez przedstawicieli  firmy Harmedy.

Wszystkich klientów firmy mających jakiekolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Firmą Harmedy - tel. 703 302 200 (dane kontaktowe umieszczone na  stronie internetowej  Firmy Harmedy http://www.harmedy.eu/ )