Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce


oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne


Oddział Warmińsko-Mazurski


zapraszają lekarzy do udziału w konferencji naukowej


„Wybrane zagadnienia z zakresu rehabilitacji dziecięcej ”

 

która odbędzie się 11 lutego 2017 r.


w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

 

PLAN KONFERENCJI:

 

8.00–9.00    Rejestracja uczestników

 

9.00–9.15        Uroczyste otwarcie konferencji, Dyrektor WSRdDz w Ameryce, dr inż. Roman Lewandowski

 

9.15–9.45           Metoda Prechtla - narzędzie do diagnozowania niedojrzałości lub uszkodzenia OUN  u wcześniaków, noworodków i niemowląt w pierwszych miesiącach życia - lek. med. Dorota Michałowska, WSRdDz w Ameryce

 

9.45–10.15        Wczesne wykrywanie oraz leczenie zachowawcze skolioz idiopatycznych - wytyczne SOSORT  2016 - dr hab. prof. OSW Dariusz Czaprowski, OSW Olsztyn

 

10.15–10.45     Skolioza wrodzona kostnopochodna – opis przypadku – lek. med. Anna Kondratowicz- Częczek, WSRdDz w Ameryce

 

10.45–11.15      Skolioza w przebiegu zespołu Klippla - Feila - lek. med. Anna Dembińska, lek. med. Aleksandra Antoszewska, WSRdDz w Ameryce

 

                                                    11.15–11. 45             Przerwa kawowa

 

11.45–12.15      Skolioza i kręgozmyk - związek przyczynowo - skutkowy czy odrębne jednostki chorobowe? Opis przypadku - lek. med. Ewa Mann – Kozłowska , WSRdDz w Ameryce

 

12.15–12.45      Lecznictwo uzdrowiskowe jako forma świadczeń zdrowotnych wykorzystywanych w leczeniu dysfunkcji psychoruchowych u dzieci - lek. med. Ewa Kapłun, WSRdDz w Ameryce

 

12.45–13.15      Od garbu żebrowego do brzuszka ciążowego – ocena przebiegu ciąży u pacjentek po operacyjnej korekcji kręgosłupa z powodu skoliozy idiopatycznej – lek. med. Paweł Grabala,  dr n. med. Robert Budkiewicz, WSSDz w Olsztynie

 

13.15–13.45      Ocena leczenia operacyjnego skolioz idiopatycznych przy zastosowaniu systemu derotacji szczytowej - lek. med. Paweł Grabala, dr n. med. Robert Budkiewicz, WSSDz w Olsztynie

 

13.45–14.15      Dyskusja

 

Udział w konferencji jest bezpłatny i uprawnia do uzyskania 4 punktów edukacyjnych

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia
do dnia 8 lutego 2017 r.

pod numerem telefonu 89 519 48 37 (w godz. 7.30 – 14.30)