Fizjoterapeuci szkolą się w metodzie PNF

 

Fizjoterapeuci szkolą się w metodzie PNF


Osiemnastu fizjoterapeutów Szpitala w Ameryce pogłębia swoja wiedzę w zakresie metody PNF. Uczestniczą oni w specjalistycznym kursie składającym się z dwóch części: podstawowej (która realizowana jest aktualnie) oraz rozwijającej (zaplanowanej w IV kwartale 2016), który zakończony zostanie trzyczęściowym egzaminem. Kurs prowadzony jest przez wykwalifikowanego instruktora: pana Aleksandra Lizaka z Firmy REHA PLUS z Krakowa.

 

Dzięki przeszkoleniu kolejnych fizjoterapeutów, Szpital będzie mógł zapewnić  jeszcze wyższy poziom usług z możliwością zastosowania indywidualnej terapii, dostosowanej  do potrzeb. pacjentów

Kurs został dofinansowany z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

-  PNF  jest jedną z najbardziej uznanych metod wykorzystywanych w pracy fizjoterapeuty podczas rehabilitacji osób niepełnosprawnych – mówi mgr Mirosława Gracz – kierownik Działu Fizjoterapii . - Jest stosowana w schorzeniach neurologicznych, ortopedycznych i skoliozach. Daje możliwość oddziaływania na układ mięśniowy, nerwowy i kostny. Jest to metoda przyjazna dla pacjenta, bezbolesna, bezpieczna, a co najważniejsze efektywna.

Dzięki wiedzy uzyskanej podczas szkolenia fizjoterapeuci zdobędą umiejętności precyzyjnej analizy zaburzeń funkcjonowania pacjenta oraz umiejętność opracowania terapii bezpośredniej i pośredniej wielu zaburzeń ortopedycznych i neurologicznych.

 

Metoda PNF to metoda kompleksowej kinezyterapii, oparta na neurofizjologicznych wzorach wykonywania czynności ruchowych i ich rozwoju w trakcie życia człowieka, wykorzystywana do odzyskiwania utraconych lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych.

Celem terapii jest przywrócenie wzorców ruchowych (np. prawidłowe chodzenie i siadanie), wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym.

PNF dzięki różnorodności stosowanych technik i wzorców ruchowych umożliwia indywidualną pracę z pacjentem, uwzględniającą stadium choroby oraz stan funkcjonalny, a także potrzeby pacjenta.. W zależności od potrzeb indywidualnych, wykorzystuje się techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe i inne.

Metodę PNF stosuje się w leczeniu i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami  układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego, m. in.:

  -  po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego;
 -   stwardnieniem rozsianym, stwardnieniem zanikowym bocznym, chorobami móżdżku, polineuropatiami, dystrofiami mięśniowymi; skoliozami; z chorobą Parkinsona
 -  po operacjach wszczepienia endoprotezy biodra lub kolana, rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego, po złamaniach kości;
-    z zaburzeniami oddychania, połykania.

 

PNF1

PNF2

PNF3

PNF5

PNF4