Sprzęt do diagnostyki pulmonologicznej

Drukuj

 

Nowy sprzęt do diagnostyki pulmonologicznej w Szpitalu

 

 

Baza szpitala powiększyła się o nowoczesne  urządzenie  RESMON PRO FULL do diagnostyki pulmonologicznej: nieinwazyjnej oceny i określania stopnia zaawansowania chorób obturacyjnych płuc oraz analizator tlenku azotu FENO + umożliwiający w dokładny sposób określić nasilenie stanu zapalnego w drogach oddechowych a także KABINĘ PLETYZMOGRAFICZNĄ, dzięki której możliwa będzie pełna diagnostyka układu oddechowego. W dniu 01.07.2016r. odbyło się przekazanie  sprzętu .

 Urządzenie Resmon Pro wykorzystuje technikę oscylacji wymuszonej (FOT) do pomiaru mechanicznych właściwości płuc i dróg oddechowych. Metoda FOT polega na ocenie reakcji układu oddechowego na bodziec o niewielkim ciśnieniu, zastosowany w otwartych drogach oddechowych podczas normalnego oddychania.

Aparatura umożliwia również wykonanie badania u pacjentów pediatrycznych, a także pacjentów z chorobami w obrębie układu nerwowo-mięśniowego.

Kolejnym aparatem jest analizator tlenku azotu FENO + umożliwiający w dokładny sposób określić nasilenie stanu zapalnego w drogach oddechowych, przede wszystkim zdiagnozować astmę i kontrolować jej przebieg. Aparatura mierzy m. in. stężenie tlenku azotu w wydychanym powietrzu.

 Pacjenci szpitala będą mieli również możliwość korzystania z KABINY PLETYZMOGRAFICZNEJ, dzięki której możliwa będzie pełna diagnostyka układu oddechowego, w tym wykonanie pomiaru całkowitej objętości powietrza w płucach, określenie oporów dróg oddechowych, funkcji bariery pęcherzykowo- włośniczkowej oraz nadreaktywności oskrzeli.


Aby być jeszcze lepszymi w tym co robimy nasza kadra przeszła profesjonalne szkolenie .

 

1

 

2

3   

4

5

6

7

10

11

13