Szpital w Ameryce i jego okolice

 Drukuj 

 

palmyyPodsumowanie pierwszej części projektu
„Szpital w Ameryce i jego okolice”

 

 

 

18 marca br. odbyło się podsumowanie pierwszej części projektu „Szpital w Ameryce i jego okolice” realizowanego przez ZSP-G w Ameryce.

W trakcie realizacji tego etapu projektu, który nosił tytuł „Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur”, pacjenci - uczestnicy projektu, zostali zapoznani z historią regionu, poznali legendy i baśnie związane z okolicami Szpitala, a zachęceni przez nauczycieli pisali również własne legendy.

 

Uczestniczyli także w warsztatach plastycznych:

- Postacie z wierzeń i legend: Kłobuk, Topich, Zmora, Pasłęka – na zajęciach omówiono oraz wykonano kukły przestawiające w/w postacie. Przeprowadzono również konkurs plastyczny, najlepsze prace zostały nagrodzone dyplomami i upominkami.

- Pisanki wielkanocne – podczas zajęć zapoznano dzieci z dawnymi tradycjami wielkanocnymi, sposobami zdobienia jajek. Pacjenci wykonali własnoręcznie pisanki.

- Palmy wielkanocne - - omówiono tradycję wykonywania palm, Dzieci wykonywały tradycyjne palmy.

- Warsztaty kulinarne – zajęcia poświęcone dziedzictwu kulinarnemu Warmii i Mazur. Podczas warsztatów dzieci uczyły się piec tradycyjne ciasteczka oraz zdobyły wiedzę o tym
co dawniej jadano.

Uroczystość podsumowującą realizację projektu swoim występem uświetnił zespół „Roztańczone nutki” ze Szkoły Podstawowej w Elgnówku, który zaprezentował skoczne tańce warmińskie.

Uczestnicy uroczystości mieli okazje podziwiać palmy i pisanki oraz kukły postaci z wierzeń i legend wykonane przez dzieci w trakcie warsztatów oraz wypróbować ciasteczek „NOWOLATEK”, upieczonych własnoręcznie przez dzieci.

 

podsumowanie projektu

PROJKET WARMIA

roztanczone nutki

Roztańczone nutki

Ciasteczka NOWOLATKI

kłobuk

pasleka

pisankiii

palmyy