Konferencja 23.04.2016

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
             oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne
                       Oddział Warmińsko-Mazurski
               zapraszają lekarzy do udziału w Konferencji Naukowej
                       „Profilaktyka chorób przewlekłych u dzieci”,
                           która odbędzie się dnia 23 kwietnia 2016 r.
       w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

 


Program konferencji:

8:45    Rozpoczęcie konferencji

9:00    Występ Chóru Medici pro Musica

9:20    Alergeny zbóż, nie tylko gluten
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko – NZOZ Centrum Alergologii w Łodzi

9:50     Praktyczne aspekty leczenia cukrzycy I typu
lek. med. Jolanta Jabłońska – pediatra, diabetolog – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy w Olsztynie

10:50   Nieskończony smutek – obraz kliniczny depresji u dzieci
             mgr Kamila Kaliszewska – Siwek – psycholog - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
              w Ameryce

11:20  Przerwa kawowa

11:35   Astma wczesnodziecięca – pierwsze polskie wytyczne
prof. dr hab. med. Rafał Pawliczak - Zakład Immunopatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

12:35 Leczenie uzdrowiskowe u dzieci
             lek. med. Ewa Kapłun – lekarz rehabilitacji medycznej, balneolog – Wojewódzki Szpital
             Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

13:05   Podstawy leczenia bólu
              lek. med. Adam Kuczys – lekarz anestezjolog - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
              w Olsztynie   

14:35 Zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny i uprawnia do uzyskania punktów edukacyjnych.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji
do dnia 20 kwietnia 2016 r. pod nr telefonu 89 519 48 37.