Szpital w Ameryce uzyskał akredytację Ministerstwa Zdrowia

 

Certyfikat Akredytacyjny

 

Z dumą informujemy, że Szpital w Ameryce uzyskał certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości wydany przez Ministerstwo Zdrowia.

W dniach 27 – 29 listopada 2015r. szpital poddał się przeglądowi akredytacyjnemu. W tym czasie zespół wizytatorów przeprowadzał wywiady, przeglądał dokumentację medyczną, weryfikował procedury oraz obserwował bieżącą pracę szpitala. A to wszystko po to, by ocenić sposób funkcjonowania placówki w oparciu o 221 standardów akredytacyjnym.


Minimum, wymaganym do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego, jest 75% możliwych do zdobycia punktów - Szpital w Ameryce uzyskał ich 88%.

Akredytacja to sprawdzona na świecie i najskuteczniejsza zewnętrzna metoda podnoszenia jakości świadczeń w ochronie zdrowia. Weryfikuje ona elementy funkcjonowania szpitala, które w największym stopniu wpływają na poziom usług  i bezpieczeństwo pacjentów. Wpisuje się w aktualną politykę Unii Europejskiej nakierowaną na bezpieczeństwo pacjentów oraz wdrożenie modelu opieki, który silnie akcentuje włączenie pacjentów w proces diagnostyczno - terapeutyczny.

- Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom szpitala, bowiem bez wysiłku całego zespołu szpitala uzyskanie akredytacji byłoby niemożliwe – mówi Roman Lewandowski, dyrektor Szpitala - To była bardzo ciężka praca, ale nie zrobiliśmy tego dla siebie i dla zaszczytów, ale dla naszych pacjentów.

Akredytacja obowiązuje trzy lata.