Dzień chorego 2016

„Jak większe jest szczęście
być zdrowym niż bogatym,

tak mniejszym jest nieszczęściem ubóstwo niż choroba”.
Sokrates

 

Z okazji Światowego Dnia Chorego
wszystkim pacjentom Szpitala  w Ameryce
a także chorym i cierpiącym na całym świecie,
życzę szybkiego powrotu do zdrowia,
wytrwałości, cierpliwości i nadziei, która nigdy nie gaśnie.
Niech każdy nowy dzień będzie lepszy, radośniejszy i słoneczny.

 

 

 

Jednocześnie życzenia cierpliwości i troskliwej obecności
kieruję do osób najbliższych oraz rodzin pacjentów
a lekarzom, pielęgniarkom, opiekunom, wolontariuszom
i wszystkim osobom,
które z oddaniem zajmują się chorymi,

przekazuję wyrazy najwyższego uznania i wdzięczności.

 

 

Roman Lewandowski
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce


 

Ameryka, 10 lutego 2016 r.