Szpital w Ameryce wprowadza nowy program
rehabilitacji dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia

 

ćwiczenia języka - Kopia

 

 

 Rozszczep wargi i podniebienia dotyka w Polsce prawie 800 noworodków rocznie. Wada ta zazwyczaj wymaga zabiegu operacyjnego, gdyż wraz z rozwojem i wzrostem dziecka, prowadzi do wielu problemów: z jedzeniem, mówieniem czy przełykaniem pokarmów. Prawidłowo przeprowadzony zabieg i rehabilitacja dają ogromne szanse na całkowite wyleczenie wady.

 

 

Rozszczep wargi i podniebienia jest wadą złożoną, dlatego jej leczenie jest wieloetapowe (zwykle trwa kilka lat) i wymaga udziału wielu specjalistów. Jednym z ważnych jej elementów jest specjalistyczne usprawnianie mowy na każdym etapie leczenia, aby dziecko nauczyło się poprawnie mówić. 

Badania pokazują, że dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia potrzebują opieki logopedycznej od urodzenia, pomiędzy operacjami chirurgicznymi, jak i po ich przeprowadzeniu. Mowa rozwija się wpowiązaniu z innymi funkcjami, takimi jak oddychanie, jedzenie, picie, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, zabawa, rozwój społeczny itd. Wada rozszczepowa zmienia warunki

życia dzieci, powoduje, że u wielu z nich występują różnej intensywności zaburzenia rozwoju mowy. Rehabilitacja i terapia logopedyczna przyczynia się do zminimalizowania tych nieprawidłowości.masaż podniebienia - Kopia

W ramach programu rehabilitacji  rozszczepu podniebienia w Szpitalu w Ameryce prowadzone jest m. in. postępowanie logopedyczne, które obejmuje następujące grupy ćwiczeń:

  •     ćwiczenia oddechowe, których celem jest uzyskanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej, różnicowanie oddechu,
  •     ćwiczenia aparatu fonacyjnego,
  •     ćwiczenia warg, języka, podniebienia i zwarcia podniebienno-gardłowego,
  •     ćwiczenia percepcji słuchowej,
  •     ćwiczenia poprawnej artykulacji głosek.

Wiecej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 89 519 48 49