„Wybrane zagadnienia z zakresu rehabilitacji dziecięcej 

oraz stany nagłe w codziennej praktyce pediatrycznej”

 


24 października 2015 r. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce odbyła się konferencja naukowa pn. „Wybrane zagadnienia z zakresu rehabilitacji dziecięcej  oraz stany nagłe w codziennej praktyce pediatrycznej”. Organizatorami konferencji byli: Szpital w Ameryce oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne  Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W konferencji udzuał wzieli lekarze oraz fizjoterapeuci, głownie z regionu Warmii i Mazur.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania bardzo ciekawych wykładów wygłoszonych  podczas trzech sesji naukowych.

 

SESJA I
    Stopy płaskie - przyczyna czy skutek dysfunkcji w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa - implikacje kliniczne - dr hab. prof. OSW Dariusz Czaprowski, OSW Olsztyn
    Diagnostyka zniekształceń stóp wieku rozwojowego -lek. med. Agnieszka Adamiak-Morska, WSRdDz w Ameryce
    Rehabilitacja zniekształceń stóp u dzieci – lek. med. Ewa Kapłun, WSRdDz w Ameryce
    Pokaz usprawniania wad stóp z wykorzystaniem metody Vojty - mgr fizjoterapii Maja Domań, WSRdDz w Ameryce.

SESJA II

    Stopa płasko-koślawa statyczna - problem diagnostyczny i terapeutyczny - dr n. med. Elżbieta Król, dr n. med. Dariusz Kossakowski, WSSD w Olsztynie
    Rehabilitacja pacjentów z dystrofią Duchenne'a – lek. med. Aleksandra Antoszewska, WSRdDz  w Ameryce
    Badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka - lek. med. Teresa Kołcun - Penkowska, WSSD w Olsztynie
    Stany nagłe w pediatrii. Stan po spożyciu dopalaczy - lek. med. Krzysztof Narkun, WSSD w Olsztynie

SESJA III

    Stany nagłe w pediatrii. Ból w klatce piersiowej - lek. med. Jolanta Zabłocka, WSSD w Olsztynie
    Stany nagłe w pediatrii. Duszność - lek. med. Sebastian Brzuszkiewicz ,WSSD w Olsztynie
    Stany nagłe w pediatrii. Wymioty - lek. med. Sabina Łukaszewska ,WSSD w Olsztynie
    Stany nagłe w neurologii dziecięcej - lek. med. Agnieszka Dutka, WSSD w Olsztynie

Konferencja była bardzo ciekawa i cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział prawie 120 osób.

 

otwarcie konf

 

prof. Czaprowski

 

uczest