Dzień Chorego

 

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego

 

Światowy Dzień Chorego

 

 

 

„Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym,
tak mniejszym jest nieszczęściem ubóstwo niż choroba”.

Sokrates

 

 

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Jana Pawła II w 1992 roku. Obchody tego dnia skłaniają nas do refleksji nad istotą cierpienia a nade wszystko nad ludźmi cierpiącymi, którzy zdani są na pomoc innych.

 

Z okazji Światowego Dnia Chorego wszystkim pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce a także chorym i cierpiącym na całym świecie, życzę szybkiego powrotu do zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i nadziei, która nigdy nie gaśnie. Niech każdy nowy dzień będzie lepszy, radośniejszy i słoneczny.

Jednocześnie życzenia cierpliwości i troskliwej obecnościkieruję do osób najbliższych oraz rodzin pacjentów a lekarzom, pielęgniarkom, opiekunom, wolontariuszomi wszystkim osobom, które z oddaniem zajmują się chorymi, przekazuję wyrazy najwyższego uznania i wdzięczności. 

Roman Lewandowski
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce