Konferencja LPR

 

II Międzynarodowa Konferencja Rehabilitacyjno - Ortopedyczna
          "Zaburzenia postawy ciała i skoliozy wieku rozwojowego"

 

Uczestnicy konferencji

 

          W dniach  7 - 8 listopada 2014 r. w Olsztynie oraz Ameryce odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Rehabilitacyjno - Ortopedyczna pt: "Zaburzenia postawy ciała i skoliozy wieku rozwojowego", której celem było dokonanie przeglądu najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych wad postawy ciała i skoliozy idiopatycznej u dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie a także zwrócenie szczególnej uwagi na profilaktykę tych schorzeń.

          Konferencja była podsumowaniem projektu pn; „Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa  u dzieci z małych miast i wsi” realizowanego przez Szpital w Ameryce oraz Sanatorium Ortopedyczne w Pioniersku w latach 2013 - 2014.

 

Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warmińsko-Mazurski, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Problemami Zdrowotnymi „Nasza Ameryka" oraz FPPBD Sanatorium Ortopedyczne "Pioniersk" MZiRSFR.R.Lewandowski otwoera konferencję

Konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza część odbyła się 7.11.2014 r.w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Stanowiły ją obrady plenarne, podczas których uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 18 wystąpień specjalistów z kraju i zagranicy. Druga część – warsztaty - odbyły się 8.11.2014 r. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w niej udział ponad 120 osób, głównie lekarze i fizjoterapeuci.

Projekt „Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa  u dzieci z małych miast i wsi” zrealizowany został dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 -2013. Wartość całkowita projektu wynosi ponad 3,1 mln euro, z czego 2,9 mln euro to dotacja UE.

Głównym celem projektu było przeprowadzenie przesiewowych badań diagnostycznych wśród uczniów z małych miast i wsi województwa warmińsko-mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego oraz zapewnienie im specjalistycznej pomocy medycznej. Realizacja projektu trwała dwa lata. W tym czasie przebadano prawie 9000 dzieci w wieku szkolonym pod kątem zaburzeń wad postawy i skoliozy a także innych schorzeń narządu ruchu. Dzieci wymagające rehabilitacji skierowano na leczenie do rodzimych placówek. Dzieci z regionu warmińsko-mazurskiego do Szpitala w Ameryce, a dzieci z obwodupawilon kaliningradzkiego do Sanatorium w Pioniersku.

W ramach projektu w Szpitalu w Ameryce powstał dwukondygnacyjny obiekt, wyposażony w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i diagnostyczny, dzięki któremu Szpital zyskał ponad 1200 m2 bazy leczniczej dla pacjentów skierowanych na leczenie wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa.

To już szósty partnerski projekt Szpitala w Ameryce oraz sanatorium w Pioniersku, które od kilku lat ściśle współpracują. Poprzednie również zakończyły się sukcesem: „Stworzenie Międzynarodowego Centrum Rehabilitacyjnego dla dzieci w wieku 7-14 lat o ograniczonych możliwościach”, :Rozwój kadry zarządzającej w szpitalach Obwodu Kalinigradzkiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, „Współczesne metody kinezyterapii”, „Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu rehabilitacji pomiędzy ośrodkami z Polski i Obwodu Kaliningardzkiego”, „Zarządzanie jakością w służbie zdrowia”.

 

LPR logo