wymiana okien

Właśnie rozpoczęła się wymiana okien w oddziałach szpitalnych, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej

budynków Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce”

 

okno 1

 okno 2