OZO

Specjalny gość prof. Anatoliy G. Goncharuk 

 

W ostatnim tygodniu w naszym szpitalu gościł prof. Anatoliy G. Goncharuk, kierownik Instytutu Biznesu  i  Bezpieczeństwa Korporacyjnego w Międzynarodowym Humanitarnym Uniwersytecie w Odessie. Odbył u nas krótkoterminową misję naukową, która została zorganizowana w ramach projektu CostCares i Akcji COST CA 15222 pn.: „Europejska sieć ograniczania kosztów i poprawy jakości opieki zdrowotnej”. Celem misji była identyfikacja motywatorów personelu medycznego do wdrażania Opieki Zorientowanej na Osobę (OZO).

OZO jest dynamicznie rozwijającą się koncepcją opieki medycznej nastawioną na przejście od modelu, w którym pacjent jest pasywnym celem interwencji medycznej, do innego modelu, w którym dokonuje się bardziej partnerskich uzgodnień w zakresie planowania leczenia, angażujących pacjenta jako czynnego udziałowca w jego opiece i procesie podejmowania decyzji. Wiodącym ośrodkiem w tym zakresie jest Centrum Opieki Zorientowanej na Osobę na Uniwersytecie w Goteborgu (GPCC).

Przebywając w Ameryce prof. Goncharuk odbył szereg spotkań z pracownikami szpitala, w trakcie których omówiono podejmowaną w szpitalu inicjatywę związaną z wprowadzeniem OZO. Wyniki tej misji naukowej powinny pomóc w opracowaniu założeń wspomagających wdrożenie OZO w krajach europejskich.

 

 

 1

2