Konferencja 2019

Konferecja naukowa pn. "Jak diagnozować i leczyć astmę oskrzelowa?"

 

23 Marca w Szpitalu w Ameryce odbyła się Konferencja Naukowa pn. „Jak diagnozować i leczyć astmę oskrzelową?”,

w której udział wzięli lekarze rodzinni, pediatrzy, alergolodzy, dermatolodzy oraz laryngolodzy. 

Tematyka spotkania była bardzo szeroka, jego uczestnicy mieli możliwość wysłuchać wielu ciekawych wykładów:

* Trudności diagnostyczne w różnicowaniu kaszlu dr hab. n. med. prof. nadzw. Henryk Mazurek – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdrój

* Zaburzenia zachowania a nadpobudliwość psychoruchowa mgr Andrzej Czuszyński - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny 

dla Dzieci w Ameryce

* Co każdy lekarz o cukrzycy wiedzieć powinien? lek. Jolanta Jabłońska – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy 

im. Prof. dr Stanisława Popowskiego

* Badania czynnościowe w astmie oskrzelowej - czy tylko spirometria? lek. med. Mariola Niedźwiecka - Wojewódzki Szpital   Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Spotkanie było bardzo udane, stanowiło doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń.

1

1a

4c

5