Międzynarodowy Dzień Przytjaźni

 

 

przyjazn

Międzynarodowy Dzień Przyjaźni

 

Międzynarodowy Dzień Przyjaźni to nietypowe, ale bardzo ważne święto 1f642 Czy wiecie kiedy wypada? O co w nim chodzi?

Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, nazywany też Międzynarodowym Dniem Koleżeństwa, jest bardzo ważnym dniem w kalendarzu świąt nietypowych. O jego powadze świadczy fakt, że ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

 

Święto Przyjaźni wypada co roku 30 lipca, a obchodzone jest dopiero od 2011 roku.

Ideą święta jest wzmacnianie więzi międzyludzkich- przyjaźń między narodami, krajami, kulturami, budowanie szacunku i zrozumienia między przedstawicielami różnych narodów i kultur oraz współpraca na rzecz pokoju na świecie 1f30d1f30e1f30f.