Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce został laureatem nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Laur „Najlepszym z Najlepszych”🏆🎖

Nagrodę za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i za granicą, w roku 2021 z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina odebrał Pan Roman Lewandowski, Dyrektor Szpitala.

Laur „Najlepszym z najlepszych” to coroczny konkurs Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego celem jest wyróżnienie osób, instytucji lub firm z naszego regionu, które wyróżniły się na forum krajowym lub  międzynarodowymi, osiągnęły sukces i zostały docenione przez niezależne gremia lub przyczyniły się do promocji regionu w kraju i na świecie. 🤩

W 2021 Szpital w Ameryce został laureatem w konkursie „Dziecięcy Szpital Przyszłości” w kategorii „Pacjent w Centrum”, którego organizatorem była fundacja K.I.D.S.Szpital poprzez wdrożenie projektu OZO (Opieka Zorientowana na Osobę) wyróżnił się na forum krajowym swą innowacyjnością oraz szczególnym nakierowaniem na jak najlepsze efekty zdrowotne i doświadczenie pacjentów. W Opiece Zorientowanej na Osobę główne miejsce zajmują cele, możliwości i oczekiwania pacjenta, który awansuje do pozycji równoprawnego partnera zespołu terapeutycznego. Pacjent uczestniczy w procesie podejmowania decyzji odnośnie swojego leczenia i opieki razem z profesjonalistami. 👩🧑👧🧒🤝

 

279034504_1054608421800091_1819135742267799054_n.jpg

 279075791_697177964817417_120143430009436530_n.jpg

Pokaż wszystkie aktualności