Uzdrowisko

Beneficjent:         Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

zrealizował projekt pod nazwą

 

"Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce
poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej"

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

w ramach

Osi Priorytetowej 2 - Turystyka

Działanie 21 - Wzrost potencjału turystycznego

Poddziałanie 21.2 - Infrastruktura uzdrowiskowa

 

 

Wartość projektu: 7 452 897, 96   zł


kwota dofinansowania:  6 162 003, 65

 

 

unia

 

program_region_long_kolor

 

 

herb_wojewodztwa

 

 

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

http://europa.eu/index_pl.htm