INFORMACJA

dla rodziców i opiekunów korzystających z dofinansowania z fundacji / stowarzyszenia

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy  koszty pobytu rodzica/opiekuna w szpitalu (noclegi, posiłki) będą opłacane przez fundację lub stowarzyszenie poprzez fakturę przelewową rodzic/opiekun zobowiązany jest  dostarczyć najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do szpitala  promesę lub zaświadczenie o wyrażeniu zgody fundacji /stowarzyszenia na pokrycie w/w kosztów.

 

Promesę lub zaświadczenie można przesłać za pośrednictwem poczty mailowej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   .

Obowiązek ten nie dotyczy rodziców, którzy we własnym zakresie opłacą fakturę gotówką lub przelewem.

Ameryka, 12.10.2018

Show all news